logo +petits

logoepia
Enines per a la cerca de programari, ajuts a la programació i formació específica EI

Cerca d'activitats

Base de dades d'activitats del JClic: Trobar activitats de JClic per nivell, per àrees, per tema...

Llistat de recursos educatius per infantil: Del Web de la Teresa Montenegro

Llistat de recursos Educatius Ei i CI: Enllaços a activitats organitzats. ZER Canigó.


Portals 

Edu356 - INFANTIL

Xtec

Aula intercultural


Formació

Recursos TIC a l'educació infantil: Curs telemàtic de la XTEC. Molt extens però molt pràctic i amb molt bones idees.

Integración TIC y lectoescriptura: Una mica desactualitzat. Són molt bones les fitxes d'avaluació de programari.

Les TIC's a l'Educació Infantil: Módul per infaltil d'un curs més ampli. Creació de material multimèdia per a infantil.

Guia per al Professorat del projecte Fantasmín: Organització d'aula, introducció dels perifèrics... Lectura recomenable.


Altres

Un mar de contes: Contes de tot tipus, un diferent per a cada dia.