logo +petits

logoepia
Tasques bàsiques amb el ratolí
Moure - -
Assenyalar Mueve la mano
Fer clic Mueve la mano
Arrossegar Mueve la mano


Aquestes tàsques estan seqüenciades de menor a major complexitat, i són les bàsiques a treballar amb els alumnes d'infantil.